Egen strømprodusjon med grønn energi

Egen strømprodusjon med grønn energi

Vindmølla er endelig i gang og produserer strøm til gården. Prosessen har vært lang og tøff, men i september 2015 ble vindmølla montert og satt i drift nå i november. Tidlige målinger denne uken viser at vindmølla produserer mellom 50-80 kWh ved normal vindstyrke....