Om gården

Kort om oss

Gården Langørgen Øvre ligger med flott utsikt på Rye, Byneset i Trondheim Kommune. Gården drives i dag av Lars Hoem og Jorun Kristin Volden Hoem, sammen med barna deres, Jon Olav, Kjell Arve og Hanne Margrete.

Produksjon

Vi holder på med mange produksjoner, deriblant melk og kjøtt fra storfe, kjøtt fra gris, grovforproduksjon, korn, strøm og grønnsaker til eget bruk.

Melk og kjøtt

Gris

Grovfor

Korn

Historie

LANGØRGEN ØVRE

Øvre Langørgen fremstod som en gård, men hadde to bruk som tydeligvis stod ganske nær hverandre. Anders Andersen By solgte sin halvdel i 1753 til Sivert Gudmundsen Frøseth. Noen år senere, i 1755 solgte Lars Carlsen Frøseth sin halvdel til Carl Gudmundsen Frøseth, som forøvrig er bror av Sivert Gudmundsen Frøseth. Sivert Gudmundsen Frøseth solgte sin gård til sin bror Jon Gudmundsen Frøseth i 1759, og overtok selv farsgården Frøseth. Jon Gudmundsen Frøseth ble ikke boende på sin gård, og solgte i 1763 størsteparten av den til sin bror Carl Gudmundsen Frøseth, som fra før eide den andre halvdelen i Langørgen Øvre. Jon Gudmundsen Frøseth beholdt to parseller selv (det som i dag er «Bakken» og «Bekken»).

Carl Gudmundsen Frøseth tok navnet Langørgen, etter gården. I 1787 ble Langørgen Øvre delt i to selvstendige bruk, Langørgen Øvre (LØ) og Langørgen Øvre, Nordre (LØ/N). Sønnen Ole Carlsen Langørgen overtok det ene bruket (LØ/N), mens Carl Gudmundsen Langørgen satt selv med det andre (LØ). Historien forteller at dette ble gjort for at Ole Carlsen Langørgen skulle bli fritatt for utkommandering til tjeneste i militæret. Gudmund Carlsen Langørgen overtok i 1800 LØ gården etter sin far. Han hadde i 1793 presentert en klage for «Tinget», over at hans far hadde gitt halvparten av gården til broren Ole Carlsen Langørgen, en gård han selv var arveberettiget til som eldste sønn. «Tinget» avviste klagen med den begrunnelse at dette var en slektssak, og ikke noe som vedkom det offentlige.

Det er å anta at det er fra denne tiden at gårdene har fått navnene «Gudmundsgard» (Langørgen Øvre) etter Gudmund Carlsen Langørgen, og ”Karlsgard» (Langørgen Øvre, Nordre) etter Carl Gudmundsen Langørgen (far til Ole Carlsen Langørgen som overtok denne gården).
”Gudmundsgard”

Utt. [gudmuŋsgała]

Gnr. 259 / Bnr. 3

Etter Gudmund Carlsen Langørgen’s død, overtok enken gården i 1818. I 1820 overtok deres sønn John Gudmundsen Langørgen. Videre overtok neste sønn Anders Johnsen Langørgen garden i 1850. Deretter overtok hans datter Randi Andersdatter Langørgen gården. Etter henne i 1920 overtok hennes datter Berit Andreasdatter Langørgen gården. Hun ble gift med Torger Haftorsen Langørgen fra ”Bukten». Deres sønn Jon Torgersen Langørgen overtok garden i 1952, og etter han, sønnen Torger Langørgen. Torger solgte så gården til Jon Hoem (min far). Gården eies i dag av meg, Lars Hoem.

Fra «Gudmundsgard», er det fradelt/utsolgt flere mindre parseller. På gården stod det helt frem til 1890 årene en eldgammel stue. Den ble kalt borgerstuen, hvilket tyder på at det stod en annen stue på gården for høyere standspersoner.
”Karlsgard”

Utt.[kalsgałn]

Gnr. 259 / Bnr. 5

Etter Ole Carlsen Langørgen overtok sønnen Lars Olsen Langørgen gården i 1836. I 1876 ble den overtatt av hans sønn Ole Larsen Langørgen. I 1891 ble «Karlsgard» delt og «Bekken» ble solgt til Ole Larsen Langørgen’s søskenbarn med samme navn. «Karlsgard» ble solgt i 1917 til svigersønnen Ingvald Sofus Wik, som var gift med datteren Randi Olsdatter Langørgen. Etter dem overtok datteren Borgild og hennes mann Asbjørn Wold gården, deres sønn Oddmund Wold overtok gården i 1975. I 1997 ble skogen og jorda solgt til Jon Hoem.

Karlsgården har dessverre lidd under flere branner, sist i 1955, men er blitt bygd opp igjen etter hver brann på forskjellige steder på tomta.

Fra «Karlsgård» er det også utskilt flere gårder og parseller opp i gjennom tidene, bl.a. «Bjørdal» og «Myra», som i dag eies av henholdsvis Lars Dahl og Odd-Tore Langørgen.

Gudmundsgard

Langørgen Øvre

Bjørdal

Myra

Be Sociable, Share!